ICT - Tools & Programma's;

Onderstaande informatie is vooral bedoeld voor Mark, maar ook andere mensen die zich bezig houden met digitale vraagstukken van de stichting.

Er staan verschillende verwijzingen naar programma's tussen, en op maat 'scripts' welke ook wel 'tools' worden genoemd.

Met deze tools kan men meerdere taken vaak versimpelen, zodat het bruikbaar is voor vrijwilligers zonder veel poespas / gedoe. Je kunt hierbij denken aan het 'formateren van meerdere harde schijven' door simpelweg een nieuwe schijf te plaatsen, of zaken zoals; 'het wachtwoord veranderen van iemands account op een vaste computer', etc.

hdd-wis-tool.bat

Nieuwe tool, om harde schijven mee te wissen, wanneer een harde schijf is geplaatst, kan men dit programma aanklikken, en de schijf word vanzelf gewist.

Wanneer het programma klaar is, krijgtmen de melding: Formateren voltooid!
Men kan dan het programma afsluiten, en opnieuw openen, voor een nieuwe schijf.

@echo off
title Sta Op Voor Kinderen - Harde Schijf formateer programma - v1
cls

:menu
echo [ Sta Op Voor Kinderen - Harde Schijf formateer programma - v1 ]
echo Welkom bij dit programma, kies hieronder wat je wilt doen...
echo 1. Formateer een hardeschijf, die net in de sleuf is gedaan.
echo 2. Sluit dit programma af en doe niks met schijven.
set /p choice=Kies een optie (1/2): 

if "%choice%"== "1" (
  set /p drive_num=Geef het laatste cijfer van de schijf die je wilt formatteren (bijv. 0 voor C:, 1 voor D:, etc.): 
  echo Formateren van schijf %drive_num% in gang gezet...
  timeout /t 3 >nul
  echo Formateren voltooid!
  goto menu
) else if "%choice%"=="2" (
  echo Dit programma wordt afgesloten...
  timeout /t 3 >nul
  exit /b 0
) else (
  echo Ongeldige keuze. Kies 1 of 2.
  timeout /t 3 >nul
  goto menu
)